Nieuws

Algemeen

NFU: preventiebeleid is te vrijblijvend en onvoldoende effectief

Publicatiedatum: 8 mei 2024 Als het kabinet de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord wil waarmaken, moet het uit een ander vaatje gaan tappen. De maatregelen zijn nu te vrijblijvend en onvoldoende effectief om de gezondheidsdoelstellingen te behalen. Daarom vindt de NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra) dat een nieuw kabinet sterker moet

Lees verder »
Algemeen

Meer nodig voor echt passende zorg

Publicatiedatum: 1 mei 2024 Directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Arthur Schellekens heeft in een speciale editie van het Zorgvisie-magazine een column geschreven over passende zorg. Volgens Arthur Schellekens is er in de Nederlandse zorg aan ambities geen gebrek, maar is er nog veel meer nodig om tot echt passende zorg voor patiënten te komen

Lees verder »
Algemeen

Regel uw toestemmingsbeheer eenvoudig met Mitz

Publicatiedatum: eerste helft 2024 Wat is Mitz? Mitz is een veilige online toestemmingsvoorziening waarmee burgers en patiënten zelf hun toestemmingskeuze vastleggen en beheren. Vastgelegde toestemmingen in Mitz zijn direct geldig en beschikbaar voor elektronische gegevensuitwisseling. In de komende periode werkt de KNMP samen met VZVZ de verdere details van de aanvraag en uitbetaling

Lees verder »
Algemeen

Balie 11

Publicatiedatum: 7 mei 2024 Balie 11 van de Poliklinische Apotheek is een bijzondere. Hier komen patiënten langs voor ontslagmedicatie, de medicatie die zij nodig hebben wanneer zij opgenomen zijn geweest en uit het ziekenhuis ontslagen worden. Barbara is apothekersassistent Ontslagmedicatie. Bijzondere medicatieWe behandelen in het Erasmus MC ziektebeelden die je op andere plekken

Lees verder »
Algemeen

Patiënten tevreden over bejegening door huisarts in 2023; wel daalt het percentage dat vindt dat de huisarts altijd voldoende tijd heeft

Publicatiedatum: mei 2024 De huisarts heeft de rol van poortwachter in het Nederlandse zorgsysteem. Goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Daarom is onderzoek hiernaar belangrijk. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg.

Lees verder »
Algemeen

Radboudumc en Philips sluiten tienjarige overeenkomst voor patiëntmonitoring

Publicatiedatum: 6 mei 2024 Ziekenhuis Radboudumc en zorgtechbedrijf Philips hebben een tienjarig partnerschap voor patiëntmonitoring getekend. Alle afdelingen van het Radboudumc krijgen toegang tot de Philips-producten op dit gebied en beide partijen zijn een service-contract overeengekomen. Patiënten worden in operatiekamers, Intensive Care (IC) en diverse andere afdelingen bewaakt met bedzijdige patiëntmonitoren. Daarnaast zijn

Lees verder »
Algemeen

Meer specialistische zorg thuis voor patiënten in Noordoost-Nederland

Publicatiedatum: 30 april 2024 Isala, Medisch Centrum Leeuwarden en Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben samen een snelle toets ingediend voor een monitoringscentrum voor specialistische zorg in de thuissituatie. Medisch Coördinatiecentrum Noordoost-Nederland Onder de werktitel Medisch Coördinatiecentrum (MCC) Noordoost-Nederland zal dit centrum voor patiënten in Noordoost-Nederland specialistische zorg in de thuissituatie organiseren. Denk bijvoorbeeld aan

Lees verder »
Algemeen

Gebrekkige gegevensuitwisseling zorg ‘kan leiden tot de dood’

Publicatiedatum: 29 april 2024 Gebrekkige gegevensuitwisseling in de zorg kan leiden tot ‘overbehandeling, slechte kwaliteit van leven en zelfs tot de dood’. Dat zegt zorgconsultant en voormalig VVD-Kamerlid Arno Rutte. Al langer lopen zorgverleners aan tegen de digitale drempels waardoor gegevens van patiënten moeilijk gedeeld kunnen worden met andere zorgverleners. ‘ De huidige

Lees verder »