Nieuws

Algemeen

Verkiezingsmanifest Passende zorg: niet minder, maar anders!

Publicatiedatum: augustus 2023 ‘Meer mens, minder patiënt’. Zo heet de visie van Patiëntenfederatie Nederland voor 2030. Die titel vat ook onze opvatting over het zorglandschap goed samen. De zorg moet veranderen: van zorg naar gezondheid en preventie, van ziekenhuis naar thuis, maar vooral van systeem centraal naar mensen centraal. Altijd met betrokkenheid van patiënten en

Lees verder »
Algemeen

Hoe belangrijk de langdurige relatie met de patiënt is, dringt nog niet overal door

Publicatiedatum: 16 november 2023 Vroegah, toen was alles beter. Onzin natuurlijk, ik ben ongemeen dankbaar dat we de plaggenhutfase in Nederland voorbij zijn. Waarin chirurgijnen onverdoofd met vieze messen ingrepen uitvoerden, waarbij de meeste patiënten overleden. Brr. De zorg is daarbij vergeleken echt fantastisch nu. Helaas zie ik de huisartsgeneeskunde een stap terug doen. Naar

Lees verder »
Algemeen

Consumentenbond is getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat

Publicatiedatum: 14 november 2023 Grote verzekeraars hebben nog geen contracten afgesloten met zorgaanbieders, terwijl zorgverzekeraars jaarlijks op uiterlijk 12 november bekend moeten maken wat hun premies en voorwaarden zijn. De Consumentenbond vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom om in te grijpen. De Consumentenbond signaleert al jaren dat de contractering veel te laat rond is en

Lees verder »
Algemeen

’Terhandstellingskosten onacceptabel hoog’

Publicatiedatum: 14 november 2023 Bij eenieder is het inmiddels bekend dat de zorgkosten in Nederland steeds maar stijgen. Er bestaan talloze oorzaken die deze kostenstijging veroorzaken, maar één daarvan spant de kroon, nml. de terhandstellingskosten, vindt Peter Borst. Telkens wanneer er een medicijn wordt opgehaald betaalt men 7,25 euro. Ook wanneer dit medicijn al jarenlang

Lees verder »
Algemeen

Mantelzorger? Met dit stappenplan voorkom je overbelasting

Publicatiedatum: 10 november 2023 Mantelzorgers vormen een onmisbare groep mensen in onze samenleving. Maar zorgen voor een ander kan ongemerkt steeds zwaarder worden. Veel mantelzorgers raken dan ook overbelast. Ze slapen slecht, kunnen zich moeilijk concentreren en hebben vaak hoofdpijn en hartkloppingen. Hoe blijf je op de been als mantelzorger? Behalve onmisbaar is de groep mantelzorgers

Lees verder »
Algemeen

Ziekenhuizen en verzekeraars zijn er dit jaar veel sneller uit

Publicatiedatum: 10 november 2023 Verzekeraars zijn veel verder met het contracteren van ziekenhuizen dan in eerdere jaren. Gemiddeld hebben ze bijna de helft van de ziekenhuizen gecontracteerd voor de zorginkoop van 2024, blijkt uit een rondgang van Skipr.Ter vergelijking, vorig jaar was men pas aan het eind van het jaar even ver. Een groot deel

Lees verder »