Enquête medisch congres en vrijwilligersfuncties.

Op zaterdag 18 mei hield de Bijniervereniging NVACP haar Medisch Congres en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Om volgend jaar weer een kwalitatief goed Medisch Congres te kunnen houden willen we graag van u weten hoe deze dit jaar is bevallen en of er nog zaken verbeterd kunnen worden. Daarom vragen wij u onderstaande enquête in te vullen waarvoor alvast dank.

Verder willen we als Bijniervereniging NVACP zoveel mogelijk activiteiten voor u organiseren en om dit mogelijk te maken zoeken wij dringend een aantal vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Uiteraaard zorgen wij voor een goede opleiding, begeleiding en een onkosten vergoeding. Een overzicht van de vacante vrijwilligersfuncties vindt u hieronder.