Twentse apothekers pakken de handschoen op

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Grip op de zorg met een jaargesprek

Maandagavond 31 mei jl was het dan zover. Voor apothekers en apothekersassistenten is een digitale nascholing georganiseerd over goede farmaceutische zorg voor mensen met bijnierinsufficiëntie. Met ongeveer 35 deelnemende apothekers werd de avond om 19:00 uur geopend door
Lisette Darman – Knuif, secretaris van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA) en tevens apotheker.

Wat is Bijnierschorsinsufficiëntie?

Aan de hand van een presentatie van Mark van Haaren, internist-endocrinoloog bij het Medisch Spectrum Twente, werd de kennis van de deelnemers over primaire en secundaire bijnierschorsinsufficiëntie uitgebreid en opgefrist. Mark legde uit waar de endocrinologie zich nu in onderscheidt in de specialistische zorg en dat zijn met name de feedback-mechanismen. Met deze feedback worden processen in het lichaam geregeld met hormonen, de signaalstofjes. De werking van de HPA-as is goed uitgelegd door Mark. Wanneer er sprake is van  bijnierinsufficiëntie werkt de feedback niet in de HPA-as. De risico’s daarvan werden geschetst. Om de kennis te toetsen kregen de deelnemers door Mark multiple choice vragen voorgelegd.

Bron: BijnierNET