Leveringsproblemen Florinef ® 0,1 mg toch niet opgelost

Publicatiedatum 28 augustus 2022

Op de website van Farmanco is wederom een tekort gemeld voor Florinef 0,1 mg. In juli jl ontvingen wij het bericht dat de leveringsproblemen waren opgelost, maar dat blijkt kennelijk niet het geval. Sinds juni 2022 is er geen continue leveringszekerheid, hetgeen wel nodig is en ook is afgesproken in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. Het is betreurenswaardig.Advies

Check of u voldoende Florinef 0,1 mg in huis heeft, in ieder geval tot en met november 2022. Het is namelijk wederom een verwachting van de beschikbaarheid.

Bron: BijnierNET

X