Dossier: cortisonacetaat (cortison-acetaat)

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De website Farmanco meldt leveringsproblemen van het medicijn cortisonacetaat Teva 25 mg. Farmaco heeft contact gehad met Pharmachemie B.V. en het probleem van levering lijkt al enige tijd te bestaan. Volgens de website van Farmanco zou het medicijn cortisonacetaat Teva 5 mg nog wel leverbaar te zijn.

Uit de GIPdatabank van het Zorginstituut Nederland blijkt dat ongeveer 775 mensen deze medicatie gebruiken. Een deel van deze groep mensen heeft bijnierschorsinsufficiëntie.

Advies: Wanneer de 25 mg tablet niet meer geleverd kan worden, dan kan de apotheker 5 mg tabletten cortisonacetaat afleveren. Bij twijfel kunnen patiënten contact opnemen met de behandelend internist-endocrinoloog. Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie worden geadviseerd hier niet te lang mee te wachten.

Bron: BijnierNET