Bijnierinsufficiëntie en sport, hoe is de stand?

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 19 juni 2024

Op zondag 2 juni vond in Den Helder de “Love Life Run” plaats, een sponsorloop voor kankerpatiënten, hun naasten en ook zorgverleners. Het was een prachtige dag en er werd een mooi bedrag voor kankeronderzoek ingezameld. De reden dat ik hierover begin is dat onder de deelnemers twee mannen waren die de loop volbrachten terwijl ze ook mitotaan en hydrocortison gebruiken, een geweldige prestatie!

Dat bijnierschorsinsufficiëntie leidt tot conditieverlies is wel bekend en zien we als dokters regelmatig in onze praktijk. Dat sporten gezond is, zeker ook voor mensen met bijnierinsufficiëntie, zal ook niemand betwijfelen. Veel artsen adviseren om extra hydrocortison te nemen voor het sporten en patiënten hebben hier vaak goede ervaringen mee. Echter, het nut van het gebruik van een extra stressdosis hydrocortison bij het sporten is helemaal niet zo duidelijk. Dr. Pierre Zelissen schreef hierover een blog voor Bijniernet in 2016 (https://www.bijniernet.nl/2016/01/wel-of-geen-extra-hydrocortison-bij-het-sporten-pierre-zelissen/).

Hij citeerde daarin onder andere een Noors onderzoek waarin werd beschreven dat inname van hydrocortison geen effect had bij een kortdurende inspanning bij patiënten met de ziekte van Addison in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Wel viel op dat de Addisonpatiënten iets lagere bloedsuikerwaarden hadden. Hij concludeerde dat inname van hydrocortison voor een korte inspanning mogelijk niet heel zinvol is, maar dat niet duidelijk was of dit voor een langdurige inspanning zoals hardlopen ook zou gelden.

Bron: BijnierNET