Addisoncrisis ondanks behandeling bijnierinsufficiëntie

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Addisoncrisis komt nog altijd voor bij patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. Een crisis wordt meestal uitgelokt door gastro-enteritis of andere infecties, vooral bij patiënten met comorbiditeit, bijvoorbeeld een cardiale of neurologische aandoening of kanker. Dat melden Lisanne Smans (UMC Utrecht) en haar collega’s in Clinical Endocrinology (2015; online 24 juli 2015). Er is sprake van een addisoncrisis wanneer de insufficiënte bijnier niet kan voldoen aan de grotere behoefte aan cortisol van een patiënt met stress of pijn. Dit kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Smans en collega’s brachten de incidentie en de risicofactoren voor addisoncrisis in kaart bij Nederlanders met een vorm van bijnierinsufficiëntie.

De onderzoekers keken terug in de dossiers van de 458 patiënten die in de periode 1980-2010 in het UMC Utrecht de diagnose ‘bijnierinsufficiëntie’ hadden gekregen. Er waren 111 patiënten met primaire, 319 patiënten met secundaire en 28 patiënten met tertiaire bijnierinsufficiëntie. 424 patiënten gebruikten ten minste 2-3 keer per dag hydrocortison of cortisonacetaat. Slechts 4% gebruikte prednison of dexamethason.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunst