Hitteprotocol en het warme weer.

Voor Bijnier magazine 57 is de redactie op zoek naar verhalen en ervaringen tijdens vakantie of de hele warme dagen in Nederland.
Hoe werkte het hitteprotocol voor jullie? Hoe waren de ervaringen met de medicatie tijdens deze dagen? Lukte het om je aan je dagplanning te houden? 
Zomaar enkele vragen die bij ons opkomen als we alweer aan het volgende Bijnier magazine werken.
We ontvangen jullie verhalen graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 september, via redactie@bijniervereniging-nvacp.nl