Oproep leden deelname (anoniem) onderzoek naar de lange termijn effecten van het syndroom van Cushing.
Kwaliteit van zorg | Nieuws | Oproep | Syndroom van Cushing

Oproep leden deelname (anoniem) onderzoek naar de lange termijn effecten van het syndroom van Cushing.

Naar aanleiding van de blog van dr. Feelders op bijniernet wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek naar de lange termijn effecten van het syndroom van Cushing. Klik op deze link om deel te nemen aan de enquete. Blog van Richard Feelders, internist-endocrinoloog Erasmus MC Op weg naar…

Enquete door Ieder(in) over politieke wensen van leden
Actualiteit

Enquete door Ieder(in) over politieke wensen van leden

Ieder(in) is in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021 bezig met het opstellen van een verkiezingspamflet.Hierin komen de politieke wensen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Politieke partijen kunnen dit pamflet gebruiken voor hun eigen verkiezingsprogramma’s.En dat is hard nodig, want 2 miljoen mensen met een beperking moeten hoger op…

Vergoedingsproblemen DHEA
Actualiteit | Bijnierschorsinsufficientie | Medicijnen

Vergoedingsproblemen DHEA

Er blijkt in de praktijk nog onduidelijkheid te zijn over de vergoeding van het medicijn DHEA.Het bestuur van BijnierNET ontving deze week drie signalen dat mensen vergoedingsproblemen hebben ervaren. Voor de vergoeding van DHEA 25 mg i.v.m. substitutietherapie moet de zorgverzekeraar een machtiging verstrekken. Dit betekent dat de zorgverzekeraar van tevoren een goedkeuring moet verlenen. De…

Behandeling sneltraject bijnierchirurgie in het Radboud UMC
Kwaliteit van zorg | Nieuws

Behandeling sneltraject bijnierchirurgie in het Radboud UMC

Het Radboud UMC is ook voor patiënten met de bijnierziekte Primair Hyperaldosteronisme het expertisecentrum voor onderzoek, diagnose en behandeling van deze ziekte. Het onderzoek en het vaststellen van de diagnose zijn vaak tijdrovende en kostbare projecten, waarbij het geduld en het uithoudingsvermogen van de patiënt danig op de proef wordt gesteld. Staat vast,…

Introductie en opgave Endo-apotheek
Actualiteit | Medicijnen

Introductie en opgave Endo-apotheek

Tijdens een dag voor de vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP (23 november 2019) heeft Johan Beun, coördinator van BijnierNET, een presentatie verzorgd over het project Endo-apotheek. Het project is speciaal ontwikkeld voor mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening en het is daarom zo belangrijk dat vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP van de hoed…

ENDO-ERN ‘koestert’ zeldzame endocriene aandoeningen
Kwaliteit van zorg | Nieuws

ENDO-ERN ‘koestert’ zeldzame endocriene aandoeningen

Wat zeldzaam is, een uniek schilderij, een uniek gebouw, verdient extra aandacht. Zo is het ook bij zeldzame aandoeningen. De ontwikkeling en verspreiding van kennis over deze ziekten behoeft extra aandacht. Om die reden kent de EU sinds enkele jaren ERNs, Europese Referentie Netwerken, virtuele netwerken waarin artsen en patiënten binnen Europa hun…