Medicatieafspraak vanaf 1 juli 2024 beschikbaar in Persoonlijke gezondheidsomgeving

Medicatieafspraak vanaf 1 juli 2024 beschikbaar in Persoonlijke gezondheidsomgeving

Publicatiedatum: 1 juli 2024 Vanaf maandag 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken de medicatieafspraak vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, wanneer deze daarom vraagt. Sinds 1 januari 2024 moeten huisartsen recepten in ieder geval elektronisch versturen aan de ‘terhandsteller’ (de apotheker of apotheekhoudende huisarts). Daar…

Terugblik Krachtenbundeling voor zeldzame ziekten en drug repurposing:start RARE-NL

Terugblik Krachtenbundeling voor zeldzame ziekten en drug repurposing:start RARE-NL

Publicatiedatum: 1 juli 2024 Op 3 juni werd RARE-NL gepresenteerd als de landelijke FAST-hub voor zeldzame aandoeningen en drug repurposing. De startbijeenkomst voor RARE-NL vond plaats in de Vereeniging in Nijmegen, waar ook Therapy Accelerator for Rare Diseases van het Radboudumc officieel van start ging, Deze Accelerator is een van de oprichters van…

NZa wil tijdige zekerheid over contracten zorgverzekering

NZa wil tijdige zekerheid over contracten zorgverzekering

Publicatiedatum: 27 juni 2024 Zorgverzekeraars moeten mensen die willen overstappen betere informatie over de vergoedingen in hun pakketten geven, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze reageert daarmee op de Consumentenbond, die had gevraagd de “gebrekkige informatieverstrekking tijdens de overstapperiode” aan te pakken. De NZa vindt dat de informatie aan consumenten al wel deels…

Status van contractering tijdens overstapperiode moet duidelijker

Status van contractering tijdens overstapperiode moet duidelijker

Publicatiedatum: 27 juni 2024 Consumenten hebben bij het kiezen van een passende zorgverzekering duidelijke informatie nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat zorgverzekeraars zich op dit punt verder kunnen verbeteren. Tijdens de overstapperiode kunnen zij nog duidelijkere informatie geven over met welke zorgaanbieder er afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van zorg. Als…

Tekort aan medicijn prednisolon veroorzaakt moeilijkheden bij apothekers

Tekort aan medicijn prednisolon veroorzaakt moeilijkheden bij apothekers

Publicatiedatum: 26 juni 2024 Meer dan een half miljoen mensen in ons land hebben het middel nodig, maar het is bijna niet meer te verkrijgen: prednisolon, een ontstekingsremmend medicijn. En dit is niet het enige medicijn waarbij dit speelt. Apotheker Evelyn Schuil-Vlassak is de problemen zat en vertelt erover in de uitzending. Apotheker…

‘Laat huisartsen patiënten ruilen’

‘Laat huisartsen patiënten ruilen’

Publicatiedatum: 25 juni 2024 Huisartsen met volle praktijken moeten onderling patiënten mogen ruilen binnen een regio. Daarvoor pleit de Gelderse huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG). Deze huisartsen lobbyen voor meer wettelijke ruimte daartoe, om het probleem van volle praktijken landelijk aan te pakken. HOOG is een organisatie voor huisartsen in Apeldoorn, Zutphen en de Oost-Achterhoek….

Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024

Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024

Publicatiedatum: 25 juni 2024 InleidingHet RIVM analyseert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) periodiek het aanbod en de bereikbaarheid van de spoedeisende zorg in Nederland. Deze analyse omvat onder andere de spreiding en bereikbaarheid van de Spoedeisende Hulp afdelingen (SEH’s) en acute verloskundige zorg afdelingen van de Nederlandse…