Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Publicatiedatum: 11 mei 2023 Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan dat zij ongebruikte geneesmiddelen nooit inleveren bij een apotheek of milieustraat. Terwijl een derde zegt dit altijd wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool. Meer dan 60% van de inwoners van…

Zelfmanagement vraagt continuïteit van ondersteuning, ook ten tijde van een crisis

Zelfmanagement vraagt continuïteit van ondersteuning, ook ten tijde van een crisis

Publicatiedatum: 26 mei 2023 ijdens de COVID-19-pandemie werd de toegang tot de gezondheidszorg belemmerd. Hierdoor werd er een groter beroep gedaan op het zelfmanagement van mensen. Voor een deel van de mensen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten, heeft dit geleid tot veranderingen. Zij waren genoodzaakt andere…

Jesse Swen: ‘Grote stappen in het DNA-profiel van patiënten’

Jesse Swen: ‘Grote stappen in het DNA-profiel van patiënten’

Publicatiedatum: 4 april 2023 Iedere patiënt reageert anders op een geneesmiddel. Dat heeft onder andere te maken met de verschillen in DNA tussen mensen. Om beter te kunnen voorspellen wat het effect is van een medicijn op een patiënt, onderzoekt prof. dr. Jesse Swen hoe de genetische variatie in mensen invloed heeft op…

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Publicatiedatum: Onbekend Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19,- per…

Persbericht: ‘Zet jobcoaches in voor mensen met arbeidsbeperking’

Persbericht: ‘Zet jobcoaches in voor mensen met arbeidsbeperking’

Publicatiedatum: 23 mei 2023 Zet vaker jobcoaches in voor werknemers met een arbeidsbeperking. Die oproep doet OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven, aan gemeenteraadsleden. ‘Aan de ene kant is het goed om mensen met een beperking aan het werk te helpen. En gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het ook gunstig…

Wetgever moet duidelijkheid geven over vergoeding van niet- gecontracteerde zorg

Wetgever moet duidelijkheid geven over vergoeding van niet- gecontracteerde zorg

Publicatiedatum: 24 mei 2023 De Hoge Raad heeft in 2014 bepaald dat verzekerden recht hebben op een substantiële vergoeding van niet door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorg. Het is echter onduidelijk hoe hoog deze vergoeding minimaal moet zijn. Deze onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid bij zorgverzekeraars en verzekerden. Het wordt tijd dat de wetgever duidelijke…

Zweverige zorgverzekeraars

Zweverige zorgverzekeraars

Publicatiedatum: 24 mei 2023 Het is geen geheim dat de gezondheidszorg momenteel piept en kraakt in haar voegen. Van jeugdzorg tot ouderenzorg zijn er oplopende capaciteitstekorten. Ziekenhuizen en ggz-instellingen klagen en steunen onder hoge personeelslasten en door inflatie peperduur geworden spullen. Elk dubbeltje moet drie keer worden omgedraaid voor het kan worden uitgegeven….

Prestigieuze prijs voor Van der Lelij en zijn Hypofysecentrum Rotterdam

Prestigieuze prijs voor Van der Lelij en zijn Hypofysecentrum Rotterdam

Publicatiedatum: 19 mei 2023 Hoogleraar Endocrinologie prof. Aart Jan van der Lelij krijgt zaterdag 21 mei de Geoffrey Harris Award van de European Society of Endocrinology (ESE) uitgereikt. Dit Europese genootschap van hormoondokters en –wetenschappers komt in Milaan bijeen voor haar jaarlijkse congres. Van der Lelij verzorgt als prijswinnaar de openingsspeech. In zijn…

Scherpe keuzes in de zorg zijn onontkoombaar

Scherpe keuzes in de zorg zijn onontkoombaar

Publicatiedatum: 17 mei 2023 Meer en meer burgers met steeds complexere zorgvragen en een toename van chronische ziekten vergen samen meer, intensievere en vaak duurdere zorg. Daar tegenover staat een toenemende schaarste van mensen en middelen, die het zorgaanbod negatief beïnvloeden. We komen aan bij het moment dat de beschikbare capaciteit niet langer…