Werken als je bijnieren of hypofyse het niet meer doen

Tijdens veel consulten op de polikliniek komt het onderwerp werk aan de orde. Werk is voor mensen heel belangrijk: het is een van de dingen die het leven zin geven, of het nu betaald werk of vrijwilligerswerk is. Als je niet kunt werken of problemen op het werk hebt heeft dat gevolgen voor hoe je je voelt en zelfs voor je gezondheid. In de eerste periode na het krijgen van een bijnier- of hypofyseziekte kun je vaak een tijd niet werken. Meestal is het uiteindelijk voor patiënten met een hypofyse- of bijnierziekte, na een periode van begeleiding en reïntegratie, weer mogelijk om goed te functioneren op het werk, al dan niet met enige aanpassing. Soms lopen patiënten op het werk echter tegen vervelende problemen aan.

Bron:  Bijniernet / Ad Hermus