Zorgverzekeraars kunnen informatie over zorgpolissen nog duidelijker maken

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere zorgpolis hebben het recht op duidelijke informatie over de prijs, inhoud en de kwaliteit van zorg. Zo kunnen zij aan het einde van het jaar een weloverwogen keuze maken voor de best passende zorgverzekering. In een brief aan minister Kuipers van VWS waarin we terugkijken op de afgelopen overstapperiode 2021-2022 schrijven we dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om de mensen bruikbare informatie aan te bieden. De NZa vindt het belangrijk dat het aantal nauwelijks verschillende polissen wordt verkleind en als zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de volgende overstapperiode hun contractafspraken eerder afronden.

Bron: Nederlandse Zorg Autoriteit