Zorggebruikers ervaren dat er schaarste ontstaat in de zorg

Publicatiedatum: 5 december 2023

Bijna alle zorggebruikers weten dat er in de zorg schaarste zal ontstaat en één op de drie ervaart dat op dit moment ook al. Zo ervaren ze een lange wachttijd voor een consult bij een arts en is het lastig voor hen om contact te krijgen met een zorgverlener. Mensen maken zich zorgen of zij in de toekomst nog goede zorg kunnen krijgen en dat geeft onzekerheid. Transparantie over keuzes die in de zorg worden gemaakt om rekening te houden met de komende schaarste kan helpen deze onzekerheid weg te nemen. Wees duidelijk over wat er verandert in de zorg en wat dit betekent voor mensen, zodat zij goed geïnformeerd hun keuzes kunnen maken tussen de dan beschikbare opties. Dit komt naar voren in het vijfde jaar van de Transparantiemonitor van het Nivel.

De Transparantiemonitor 2018-2023 van het Nivel is een meerjarige project dat zich richt op de vraag hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert. Binnen dit project kijken we naar beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie over (kwaliteit van) behandelingen en (kwaliteit van) zorgaanbieders en zorgverleners.

Bron: Nivel