Ziekenhuispersoneel zeer te spreken over patiëntveiligheidscultuur

Een veilige cultuur in het ziekenhuis, waarbij vergissingen en incidenten bespreekbaar zijn, kan incidenten en onveilige situaties voor patiënten voorkomen. Sinds 2008 ontwikkelt de patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen zich positief. Zorgverleners vinden dat hierdoor de patiëntveiligheid in ziekenhuizen nog verder is verbeterd. Het Nivel en Amsterdam Public Health institute onderzochten verschillende kenmerken van een veilige cultuur in het kader van de landelijke Monitor Patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

Onveilige situaties kunnen op elke afdeling van een ziekenhuis voorkomen, bijvoorbeeld rond medicatie, de overdracht of operaties. Deze kunnen soms voorkomen worden wanneer er een veilige werkcultuur heerst in het ziekenhuis waarbij vergissingen, moeilijke momenten of incidenten bespreekbaar zijn. Om onveilige situaties te voorkomen is het daarnaast ook belangrijk dat medewerkers veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De komende jaren zal er extra aandacht nodig zijn voor de minder positief beoordeelde eigenschappen van de veiligheidscultuur, om zo de patiëntveiligheid te blijven verbeteren.

Bron: Nivel