Ziekenhuiskeuze kan niet volledig worden gestuurd via financiële prikkel

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

In het ene ziekenhuis is dezelfde behandeling soms flink duurder dan in het andere. Voor een doelmatige zorg is het daarom belangrijk dat zorgverzekeraars de ziekenhuiskeuzen van hun verzekerden kunnen ‘sturen’. Een keuze-experiment laat zien dat een extra eigen betaling van 250 of 500 euro voor een duur – ziekenhuis kan helpen.

In het kort
– Een financiële stimulans vergroot de kans dat mensen kiezen voor het goedkopere voorkeursziekenhuis van de verzekeraar.

– Een ander advies van de huisarts of eigen positieve ervaringen elders
verzwakken het effect van een eigen betaling.

– Zorgverzekeraars zouden vaker informatie over kwaliteit en doelmatigheid
van ziekenhuizen kunnen delen met huisartsen.

Bron: Academie Nieuwe Zorg