Ziekenhuisbranche ontwikkelt strategie om piekdrukte op SEH tegen te gaan

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 9 juli 2024

Kern van het verhaal: samenwerking en voorspelbaarheid ontlasten de acute zorgketen.

In opdracht van de NVZ en de NFU ging Berenschot in gesprek met zeventien experts binnen verschillende partijen in de acute keten. Dit resulteerde in een handreiking met daarin de elf meest effectieve strategieën om piekdrukte tegen te gaan.

SEH-stops

In het eerste kwartaal van 2024 vonden er 1.644 SEH-stops plaats. Betrokkenen geven aan dat de piekdrukte op SEH’s wel degelijk oplosbaar is. Het verschil tussen piekdrukte en normale drukte is soms maar een paar patiënten per dag, in een uur of dagdeel.

Piekdrukte

Piekdrukte op de SEH ontstaat wanneer de vraag de beschikbare capaciteit overstijgt, wat leidt tot langere wachttijden, verhoogde stress onder het personeel, en een vermindering van de kwaliteit van zorg. Wanneer het ergens spaak loopt in de keten, is het effect direct merkbaar op de SEH en daarbuiten. Het probleem wordt door het hele veld ervaren. De conclusie is dan ook dat piekdrukte op de SEH een ketenvraagstuk is dat zorgorganisaties alleen samen het hoofd kunnen bieden.

Bron: Skipr