Zelfmanagement vraagt continuïteit van ondersteuning, ook ten tijde van een crisis

Publicatiedatum: 26 mei 2023

ijdens de COVID-19-pandemie werd de toegang tot de gezondheidszorg belemmerd. Hierdoor werd er een groter beroep gedaan op het zelfmanagement van mensen. Voor een deel van de mensen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten, heeft dit geleid tot veranderingen. Zij waren genoodzaakt andere manieren te vinden  om zelf zorg te dragen voor hun gezondheid en om te gaan met hun ziekte in het dagelijks leven. Deze veranderingen waren niet altijd positief. Vooral mensen met psychische problemen en mensen die veel stress ondervonden, waren extra kwetsbaar voor negatieve veranderingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder mensen uit het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

Het Nivel doet regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dit onderzoek richtte zich op veranderingen in zelfmanagement tijdens de COVID-19 pandemie. Ondersteuning van zelfmanagement kan ervoor zorgen dat de vraag naar gezondheidszorg vermindert en dat gezondheidsuitkomsten van mensen met een chronische aandoening verbeteren.

Bron: Nivel