Wat valt er 22 november te kiezen?

Publicatiedatum: 29 september 2023

Woensdag 22 november is het zover: dan gaat Nederland naar de stembus. Net voor het einde van het zomerreces blikte de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in een blog al vooruit op de verkiezingen. Inmiddels zijn de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd en de campagnes begonnen. Wat valt er precies te kiezen? De keuzes die kiezer op 22 november maken, hebben direct of indirect gevolgen voor de toekomst van ons zorgstelsel. De VIG nam alvast een duik in de verkiezingsprogramma’s.


Innovatieve geneesmiddelen
In de verkiezingsprogramma’s is veel aandacht voor innovatieve geneesmiddelen, zowel voor het belang van deze middelen voor patiënten als voor de dilemma’s rondom beschikbaarheid en betaalbaarheid. Partijen als VVD, D66 en Volt pleiten daarbij voor meer grensoverschrijdende Europese samenwerking, terwijl de BBB juist meer ziet in de wijze waarop specifieke landen, zoals Frankrijk, met deze geneesmiddelen omgaan. Het tegengaan van verspilling van medicijnen kan op veel draagvlak rekenen, bijvoorbeeld door het verruimen van de mogelijkheden voor her uitgifte van niet-gebruikte geneesmiddelen. Ook zien we een toenemende roep om goed te kijken naar nieuwe innovatieve zorg én bestaande zorg die al wordt vergoed. Is alle zorg nog effectief en doelmatig?

Bron: Academie Nieuwe Zorg