VWS verwacht in zomer afstemming over versterking rol apotheekteam in eerstelijnszorg

Publicatiedatum: 8 juni 2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stemt in de zomer op bestuurlijk niveau met onder meer de KNMP de uitkomst af van een traject om de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken. Deze gesprekken lopen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in september 2022 is gesloten. In een ander traject, dat ook voortkomt uit het IZA, is de KNMP betrokken bij het opstellen van een gezamenlijke visie over de eerstelijnszorg in den brede. Het ministerie streeft ernaar om deze visie eind dit jaar af te ronden. Vooruitlopend daarop wordt een concept van deze visie voorgelegd.

Bij de bestuurlijke gesprekken over het versterken van de rol van het apotheekteam zitten ook FMS, IGJ, LHV, NapCo, NHG, NZa, Optima Farma, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan tafel. De verschillende partijen bespreken daar verschillende thema’s. Zo wordt er onder meer gesproken over het geven van meer impuls aan farmaceutische zorg (denk aan meer begeleiding bij gepast gebruik en therapietrouw), een mogelijke taakherschikking tussen eerstelijnszorgverleners onderling (apotheker-huisarts-wijkverpleging) en de rol van de apotheker in het voorschrijfproces.

Bron: Academie Nieuwe Zorg