Voorrang aan beroepsgroepen zorgt voor afname kansen chronisch zieken en gehandicapten

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het staat daarmee op gespannen voet met het VN-verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Het is voor mensen met een beperking of chronische ziekte lastig om een betaalbare, toegankelijke woning te vinden. Een voorgenomen wetswijziging die nu ter consultatie voorligt en waardoor gemeenten aan bepaalde beroepsgroepen voorrang kunnen geven voor sociale huurwoningen maakt dat hun kansen nog verder afnemen. Dat is onwenselijk en Ieder(in) pleit er daarom voor om deze wetswijziging niet door te voeren.

Bron: Zorgkrant