Vooral niet over hebben

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 14 mei 2024

Een klein berichtje in de krant vermeldde deze week dat onlangs een ziekenhuis in onze regio Noord-Brabant alsnog een contract had gesloten met VGZ. We spreken dan over maanden te laat. Het blijft mij verbazen hoe de zorgcontractering verloopt. Hoe kan het dat zorgverzekeraars er elk jaar niet op tijd uitkomen? Ze kijken allemaal naar dezelfde zorginstelling. Het probleem is dat ze dat allen doen met een eigen bril op. Wat dat niet allemaal kost? Maar daar mogen we het vooral niet over hebben.

Het is volgens beleidsmakers en politici van VWS en Financiën heel belangrijk dit stelsel met meerdere, elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars, in stand te houden. Men denkt dat daar de zorg goedkoper, toegankelijker en beter van wordt. Ook veel zorgeconomen doen hieraan mee. Af en toe horen we gelukkig tegengeluid.

In ons zorgstelsel mag elke zorgverzekeraar eigen eisen stellen. Als zorgondernemer in de eerste lijn heb ik hier veel werk mee. Als ook maar één concern iets eist of aanvullende regels stelt, zoals voor machtigingen of medicijnen, worden wij opgezadeld met administratieve ballast. En in navolging hiervan ook hun klant. En wie moet het uitleggen? Wij.

Bron: Academie Nieuwe Zorg