Vertrouwen in medicijnen is nog steeds groot, ook in vaccins is voldoende vertrouwen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 25 november 2022

Net als in 2018 hebben burgers in 2022 het meeste vertrouwen in de medicijnen die ze zelf op recept gebruiken. Dit vertrouwen nam toe van een 7,9 in 2018 naar een 8,2 in 2022. Ook het vertrouwen in medicijnen in het algemeen en in medicijnen die verkrijgbaar zijn zónder recept is groot. Wat vaccins betreft, burgers geven hun vertrouwen hierin een 7,8, ook een ruimvoldoende. Het vertrouwen in coronavaccins is lager, een 6,8, maar voor deze nieuwe vaccins is dit nog altijd een voldoende. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Drie belangrijke factoren die het vertrouwen in medicijnen beïnvloeden zijn de werkzaamheid van het medicijn, de informatie van de arts en apotheker over het medicijn en eerdere ervaringen met het medicijn. Informatie van de zorgverlener en de bijsluiter geniet het meeste vertrouwen bij burgers.

Bron: Nivel