Verkiezingsmanifest Passende zorg: niet minder, maar anders!

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: augustus 2023

‘Meer mens, minder patiënt’. Zo heet de visie van Patiëntenfederatie Nederland voor 2030. Die titel vat ook onze opvatting over het zorglandschap goed samen. De zorg moet veranderen: van zorg naar gezondheid en preventie, van ziekenhuis naar thuis, maar vooral van systeem centraal naar mensen centraal. Altijd met betrokkenheid van patiënten en hun vertegenwoordigers: geen zorgtransformatie zonder patiëntparticipatie.

De komende jaren worden we als samenleving geconfronteerd met grote uitdagingen, als we kijken naar de toenemende vraag naar zorg in relatie tot de beperkte middelen en capaciteit. Het begrip passende zorg’ klinkt daarbij vaak als antwoord. Passende zorg betekent wat ons betreft dat zorg patiëntgericht is, met aandacht voor de mens achter de ziek(t)e. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. En niet elke zorgvraag heeft een oplossing vanuit de zorg nodig: waar nodig wordt ondersteuning vanuit de gemeente geboden. Dit betekent ook een andere inrichting van ons zorglandschap. Onze overtuiging is dat dit de enige manier is om goede zorg te bieden die toegankelijk en betaalbaar is, met meerwaarde voor mens en samenleving.

Passende zorg mag in ieder geval niet als excuus gebruikt worden om mensen zorg te onthouden. Patiënten in Nederland moeten op goede zorg kunnen (blijven) rekenen. Wij bepleiten dat partijen in de zorg – overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars – door meer regie, een efficiëntere organisatie, meer en beter gebruik van technologie en intensievere samenwerking over zorgdomeinen en instellingsmuren heen, meer mensen beter kunnen helpen. Het draait niet om minder zorg verlenen, maar vooral om: anders! En daar maken we ons, samen met onze leden, hard voor.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland