Verkiezingen: veel aandacht voor preferentiebeleid, tekorten en administratie

Publicatiedatum: 28 september 2023

Verschillende politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan de geneesmiddelentekorten, het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, en het verminderen van administratieve lasten. Dat valt op te maken uit de onlangs verschenen verkiezingsprogramma’s van VVD, BBB, GroenLinks-PvdA, D66 en CU. Apothekersorganisatie KNMP licht in dit bericht hun verkiezingsprogramma’s nader uit. 

Geneesmiddelentekorten

De VVD wil minder (Europese) afhankelijkheid van andere landen zoals China en India als het gaat om het produceren van geneesmiddelen. Ook moet er Europees worden samengewerkt om prijzen van geneesmiddelen te onderhandelen met fabrikanten. Verder pleit de VVD  voor het aanleggen van een ijzeren voorraad van geneesmiddelen. D66 wil op Europees niveau toewerken naar eigen productie en een basisvoorraad. “We leggen voorraadverplichtingen op zodat in geval van een (tijdelijk) tekort men in ieder geval in staat is om de eerste paar weken medicatie te blijven leveren.” Ook de ChristenUnie ziet het als “essentieel” dat de overheid geneesmiddelen inkoopt, en dat “we – in EU-verband” zelf meer geneesmiddelen produceren zodat we minder afhankelijk worden van één of enkele leveranciers. Dat valt ook te lezen in het programma van GroenLinks-PvdA: “Op Europees niveau gaan we ons inzetten om geneesmiddelen gezamenlijk in te kopen.” Verder pleiten zij ook voor een “versimpeling van farmaceutische wetgeving zodat het makkelijker wordt geneesmiddelen tussen apotheken uit te wisselen en uit andere Europese landen te importeren”

Bron: KNMP