Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2023

Publicatiedatum: mei 2023

Jaarlijks maken wij een overzicht van de vergoeding van lidmaatschap van patiëntenorganisaties via de aanvullende verzekering. Daarbij nemen we als vertrekpunt de aanvullende verzekeringen zoals weergegeven op www.zorgverzekeringskaart.nl en de de polisvoorwaarden behorend bij aanvullende zorgverzekeringen.

Vanaf juli 2016 heet de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) de Patiëntenfederatie Nederland. Omdat onze oude naam nog wel voorkomt in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen, vind je onze oude naam nog terug in dit document.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland