Verbeteren afspraken over ‘niet wisselen’ van medicijnen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 25 augustus 2023

In de tweede helft van 2022 hebben samenwerkende beroepsorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland i.s.m. de Patiëntenfederatie Nederland een Leidraad gepubliceerd met werkafspraken over verstandig en veilig wisselen van medicatie. Medicijnen staat op een groene, oranje of rode lijst met bijbehorende afspraken over wisselen. Een van de werkafspraken is ook een evaluatie na het eerste jaar (werkafspraak 14). BijnierNET heeft daarom kenbaar gemaakt opnieuw in gesprek te willen over de juiste opname van hydrocortison op de rode lijst.

De leidraad beschrijft grofweg drie categorieën van medicijnen:

  • Rood: in principe niet wisselen, tenzij…….
  • Oranje: alleen wisselen onder voorwaarden
  • Groen: er kan gewisseld worden tenzij er sprake is van individuele persoonlijke factoren. De arts schrijft van MN (medische noodzaak) op het recept.

BijnierNET wil graag het gesprek over hydrocortison en het belang van niet wisselen (van leverancier naar leverancier of van merk naar merk) aangaan om de volgende reden.
Voor mensen die vanwege substitutietherapie dagelijks gebruik maken van hydrocortison gaat het erom dat de dosering niet te laag moet worden. Mensen nemen een of meermaals per dag een tablet hydrocortison, om het natuurlijke proces na te bootsen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een potentieel levensbedreigende situatie van een bijniercrisis, met ernstige morbiditeit, ziekenhuisopname en zelfs mortaliteit. 

Bron: BijnierNET