Veel huisartsenpraktijken ook na twee jaar positief over online inzage, ondanks toename werkbelasting

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Sinds 2020 is bijna twee derde van de huisartsenpraktijken in Nederland begonnen met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier aan patiënten. Uit een eerste peiling naar hun ervaringen, in het najaar van 2020, bleek dat een groot deel van de huisartsenpraktijken overwegend positief was over het gebruik van online inzage. Nu, een jaar later, geeft weliswaar nog altijd ruim een derde van de praktijken aan dat de (eerste) ervaringen overwegend positief zijn, maar daarnaast geeft bijna twee derde aan dat het aantal administratieve handelingen hierdoor is toegenomen. Dit blijkt uit een tweede survey-onderzoek in het OPEN-programma, waarbinnen het Nivel samenwerkt met IQ healthcare en de Universiteit Maastricht.

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. Dit gebeurt voornamelijk online, met behulp van een patiëntenportaal. Het OPEN-programma van het ministerie van VWS helpt huisartsen(praktijken) bij het implementeren ervan. In opdracht van OPEN peilden we najaar 2021 voor de tweede keer de ervaringen met het aanbieden van online inzage en de impact ervan op de werkbelasting in de praktijk. De resultaten vergeleken we met die van najaar 2020. Eind 2022 volgt de derde en laatste meting.

Bron: Nivel