Veel huisartsen denken aan stoppen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Krap 20 procent van de huisartsen denkt in 2037 nog steeds huisarts te zijn. Ruim de helft geeft aan niet te weten of ze de komende vijftien jaar doorgaan, zo blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van het journalistieke collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw.

De overige huisartsen hebben hun pensioen in het vizier (12 procent) of geven aan niet te weten wat te antwoorden. Spit deed de voorbije maanden onderzoek naar het huisartsentekort. Het collectief hield een enquête onder ruim 600 huisartsen en voerde uitgebreide gesprekken met ruim twintig van hen.

Bron: Skipr