Uitslag poll: ‘Nederlandse (medische) zorgsector blinkt uit in geslotenheid’

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 14 februari 2024

27 van de 32 respondenten zijn het eens met de stelling: ‘Schandalig dat patiënten niet vooraf kunnen weten bij welk ziekenhuis ze de beste behandeling krijgen’. Zij vinden dat zorginstellingen transparanter moeten zijn over de uitkomsten van zorg die geboden wordt zodat patiënten en verwijzers een zorginstelling, zorgprofessional en behandeling kunnen kiezen en aanbevelen die het beste past bij hun situatie. “Ik ga toch ook niet graag naar een slechte garage voor mijn auto?”

Niet iedereen is het daarmee eens. We zouden zorg wat minder moeten vergelijken met de aanschaf van een elektrische tandenborstel en meer met de brandweer, vindt een specialist ouderengeneeskunde. “Zorg is geen product, maar zorg is hulp aan hulpbehoevende mensen. Als mijn huis in brand staat, ga ik niet eerst op zoek naar het beste brandweerkorps. Ik zou ervan uit moeten kunnen gaan dat alle brandweerkorpsen aan de kwaliteitsnormen voldoen.”

Kwaliteit als één van de criteria

“Zorg moet overal in Nederland op voldoende behoorlijk niveau zijn”, schrijft ook een psychiater. Volgens diegene is het pas bij stagnerende zorg wenselijk te komen tot verwijzing naar een gespecialiseerd centrum. “Onderlinge samenwerking is daarbij essentieel. Niet de zwart-witverdeling goed of niet goed. Dat doet geen recht aan de veelheid van factoren die allemaal in de zorg spelen. Kwaliteit is een van de criteria waarop patiënten kiezen.”

Bron: Zorgvisie