’Terhandstellingskosten onacceptabel hoog’

Publicatiedatum: 14 november 2023

Bij eenieder is het inmiddels bekend dat de zorgkosten in Nederland steeds maar stijgen. Er bestaan talloze oorzaken die deze kostenstijging veroorzaken, maar één daarvan spant de kroon, nml. de terhandstellingskosten, vindt Peter Borst. Telkens wanneer er een medicijn wordt opgehaald betaalt men 7,25 euro. Ook wanneer dit medicijn al jarenlang in gebruik is bij de klant. Dit is een verdienmodel voor apothekers, maar voor de patiënt onverteerbaar. Dat dit fenomeen ook nog gestoeld is op wetgeving maakt het nog meer onverklaarbaar.

Bron: Academie Nieuwe Zorg