Stichting Bijniernetwerk opgericht.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Eind 2020 is de Stichting Bijniernetwerk D.A.N. (Dutch Adrenal Network) opgericht. Deze stichting, de opvolger van het Bijniernetwerk Nederland, is een non-profit organisatie van zorgprofessionals en onderzoekers uit de basale wetenschappen, en houdt zich bezig met onderzoek naar bijnierziekten in de breedste zin van het woord. Het is dus een wetenschappelijk netwerk naast het kennisnetwerk van BijnierNET.

Bron: NVE