Samenwerking behandelend arts, patiënt en apotheker nodig bij medicatiewisseling hydrocortison

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Stichhting Lareb heeft onderzoek gedaan naar meldingen over het medicijn hydrocortison. Deze meldingen zijn gedaan in de periode februari tot oktober 2020. In totaal zijn 48 meldingen bij de instelling op een nieuw medicijn hydrocortison gedaan. Deze meldingen zijn geanalyseerd. De analyse en conclusies hiervan zijn vastgelegd in een artikel, dat is verschenen op 12 februari 2021 in het Pharmaceutisch Weekblad.

De belangrijkste conclusie van deze analyse is dat medicijnwisselingen bij gebruikers van hydrocortison ongewenst zijn. Ze kunnen leiden tot klachten en in een enkel geval tot ernstige situaties, zoals een levensbedreigende bijniercrisis. Het maakt niet uit welk medicijn hydrocortison een patiënt gebruikt. Elke wisseling van hydrocortison is spannend en vergt aandacht van de behandelend arts en apotheker.

Bron: BijnierNET

X