Rol apotheker steeds belangrijker in samenwerking eerste lijn

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Toenemende personeelstekorten en werkdruk in apotheken en andere zorginstellingen nopen tot meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn, concludeert ABN AMRO in het vandaag verschenen Brancherapport Apotheken. “Doordat het medicijngebruik toeneemt, wordt de rol van apothekers steeds belangrijker.”

De werkdruk in apotheken neemt niet alleen toe door personeelstekorten en vergrijzing, maar ook door geneesmiddelentekorten, stelt ABN AMRO. Volgens de bank zijn apothekers wekelijks gemiddeld zeventien uur kwijt aan het afhandelen van tekorten, die ontstaan door “problemen met productie en distributie, maar ook doordat Nederland met lage prijzen en een laag inwonertal geen aantrekkelijk afzetgebied is”.

De kans op het ontstaan van tekorten kan worden verkleind als de productie van geneesmiddelen dichterbij huis wordt georganiseerd. “Bijvoorbeeld door apotheken medicijnen te laten bereiden”, staat in het Brancherapport Apotheken. De vanaf 1 januari 2023 verplichte ‘ijzeren voorraad’ ziet de bank als een positieve stap om geneesmiddelentekorten tegen te gaan.

Bron: KNMP