‘Resultaat Samen Beslissen sneller zichtbaar dan verwacht’

Ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers herkent de Samen Beslissen campagne. Deze mensen geven vaker aan dat ze tijdens hun laatste afspraak de beslissing samen met hun zorgverlener namen. Ook geloven ze significant vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze dan de non-exposed groep.  Dat blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het programma Uitkomstgerichte Zorg.

© Alexander Raths / stock.adobe.com

De campagne Samen Beslissen trapte maandag 6 september af. Om de effecten van deze campagne te meten, is in juni 2021 al een nulmeting uitgevoerd onder zorggebruikers en zorgverleners. Eind oktober en begin november is vervolgens een tussen meting verricht. De tussen meting biedt reden tot optimisme, aldus hoofdonderzoeker Petra Kramer van Kantar Public. “We zien sneller resultaat dan ik had verwacht.”

Bron: Qruxx

X