Restitutiepolis verplichten naast naturapolis voor alle zorgverzekeraars

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 29 maart 2024

De combinatie van het feit dat zorgverzekeraars zich niet aan hun zorgplicht houden, de oplopende wachtlijsten en het verdwijnen van de restitutiepolis zal alleen maar leiden tot meer macht bij zorgverzekeraars en nog langere wachtlijsten. Een bijdrage aan de oplossing van deze ongewenste ontwikkeling zou zijn dat alle zorgverzekeraars verplicht worden om naast hun naturapolis een restitutiepolis te voeren. Dan valt er nog iets te kiezen en hoeven verzekerden met een zorgvraag niet over te stappen naar een andere verzekeraar, maar hoeven ze alleen bij hun verzekeraar van polis te wisselen. Dat geeft een betere spreiding van slechte risico’s, ook wel “brandende huizen” genoemd in verzekeringsland. Ook zou de NZa een zorgverzekeraar die zich niet aan zijn zorgplicht houdt kunnen beslissen dat voor die sectoren waar de zorgplicht faalt, 100% restitutie van kracht wordt. We werken nu aan een communicatieplan hoe we dit idee het beste kunnen overbrengen.

Bron: Academie Nieuwe Zorg