Privacygevoelige informatie van zeker 72.000 personen op straat door Medworq

Commercieel databedrijf Medworq verzamelde jarenlang volledige medische dossiers bij huisartsen. Hiermee is de privacy van minimaal 72.000 patiënten en het medisch beroepsgeheim van zeker 35 huisartsen ernstig geschonden. De artsen wisten van niets.

In de dossiers staan zeer privacygevoelige gegevens. Namen, burgerservicenummers en adresgegevens in combinatie met informatie over kwalen en zware persoonlijke problematiek als huiselijk en seksueel geweld, geslachtsziekten en psychische problemen. Doorgaans genieten medische gegevens de hoogste wettelijke bescherming.

Bron: Radar

X