Praktijkondersteuners: ‘Macht van de zorgverzekeraars is de oorzaak van bovenmatige zorgdruk’

Door een overdaad aan heerschappij doch gebrek aan praktische en vakinhoudelijke kennis, zorgt de zorgverzekeraar voor onnodige druk op de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijken. Niet de zorgprofessional, maar de zorgverzekeraar bepaalt tegenwoordig welke zorg aan chronische en psychiatrische patiënten wordt geboden, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, NVvPO. De vereniging signaleert een toename van chronische en psychiatrische patiënten, alsook een toename van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die de zorg wil verlaten door het inkoopbeleid van diezelfde zorgverzekeraars. Samen met vier gezamenlijke beroepsverenigingen in de huisartsenzorg, staat de NVvPO op 1 juli op het Malieveld in Den Haag tijdens de manifestatie voor het behoud van de persoonsgerichte huisartsenzorg

Macht van de zorgverzekeraars is te groot geworden
Petra Portengen, voorzitter van de NVvPO: “Het zorgsysteem zit muurvast! Zorgverzekeraars zitten op de stoel van de zorgprofessionals en bepalen niet alleen het inkoopbeleid, maar óók welk diploma zij moeten hebben, en op welke wijze het werk gedaan moet worden.. Een chronische patiënt een online oplossing bieden voor de complexe problematiek waarmee deze te maken krijgt, is het summum. Uitspraken en bepalend beleid van de verzekeraars zorgen voor onrust in de huisartsenzorg en dat in een omgeving waar de werkdruk al te hoog ligt. De macht van de zorgverzekeraars is te groot geworden en moet terug naar de zorgprofessional in het werkveld!”

Bron: Academie Nieuwe Zorg