Persbericht: ‘Zet jobcoaches in voor mensen met arbeidsbeperking’

Publicatiedatum: 23 mei 2023

Zet vaker jobcoaches in voor werknemers met een arbeidsbeperking. Die oproep doet OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven, aan gemeenteraadsleden. ‘Aan de ene kant is het goed om mensen met een beperking aan het werk te helpen. En gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het ook gunstig om meer mensen aan het werk te helpen via jobcoaching’, zegt OVAL-directeur Elwin Wolters.

Gemeenten moeten voor 1 juli de wijzigingen voor de re-integratieverordening Participatiewet hebben doorgevoerd. Daarom richt Wolters zich met zijn oproep tot gemeenteraadsleden. ‘Zij moeten hier de komende weken over beslissen.’

Voorheen werd deze taak door het UWV gedaan. De Wajong-wetgeving heeft echter plaatsgemaakt voor de Participatiewet. ‘Steeds meer mensen zijn daarom nu afhankelijk van de gemeente als het gaat om re-integratie en ondersteuning om naar werk te worden begeleid.’

Bron: OVAL