PATIËNTENFEDERATIE: GA VOOR BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE ZORG

Stapeling van zorgkosten is voor veel individuele patiënten een groot probleem. Vooral mensen die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben, krijgen te maken met soms opvallend hoge zorgkosten. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Patiëntenfederatie Nederland aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het afschaffen van eigen bijdrages zou volgens de federatie een goede stap zijn om de financiële druk bij kwetsbare patiënten te beperken. Het vereenvoudigen van het woud van regels zou daarnaast de toegankelijkheid van de zorg goed doen. Ook digitalisering speelt hier een rol.

Stapeling van zorgkosten is voor veel patiënten een groot probleem, meent Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie Nederland heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten. Volgens de federatie heeft het vorige kabinet al veel gedaan om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Toch zijn er nog steeds patiënten die te maken hebben met zeer hoge zorgkosten. Het gaat vooral om de groep die gelijktijdig zorg, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. Door diverse regelingen en eigen bijdrages lopen bij hen de kosten toch nog te veel op.

Bron: Academie Nieuwe Zorg