Patiënten willen informatie over kwaliteit van zorgaanbieders

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 13 juni 2024

Patiënten willen dat er informatie beschikbaar komt over de verschillen in kwaliteit tussen behandelingen van zorgaanbieders. Uit onderzoek onder ons zorgpanel blijkt dat 95% van de 11.000 deelnemers inzicht wil hebben in de kwaliteit die zorgaanbieders leveren, vooral bij risicovolle of complexe behandelingen. Veel van deze informatie is echter niet inzichtelijk voor patiënten waardoor zij dit niet mee kunnen nemen in hun keuze voor een zorgaanbieder. “Er is nog een lange weg te gaan om dit wel transparant te krijgen,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Promotieonderzoek Maike Schepens

Dat er namelijk grote verschillen kunnen zijn tussen kwaliteit van behandelingen van verschillende zorgaanbieders, bleek onlangs uit promotieonderzoek van Maike Schepens. Zij onderzocht dit door declaratiedata van verzekeraars te analyseren. Hieruit bleek dat je bij prostaatkankeroperaties bij het best scorende ziekenhuis in Nederland bijna 20% kans hebt om incontinent te worden, terwijl deze kans bij het slechtst scorende ziekenhuis maar liefst meer dan 80% is: “Dat zijn enorme verschillen. Maar tot de dag van vandaag weten we nog steeds niet om welke ziekenhuizen het precies gaat want de data zijn anoniem,” aldus Schellekens. “Patiënten kunnen daarom geen keuze maken voor passende zorg”.

Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 3 deelnemers wist dat er zulke grote kwaliteitsverschillen als bij de prostaatkankeroperaties in de Nederlandse zorg kunnen zijn. Een groot deel (43%) wist wel dat er verschillen kunnen zijn, maar niet dat ze zo groot zijn. 1 op de 5 deelnemers ging er zelfs vanuit dat het voor de kwaliteit helemaal niet uitmaakt in welk ziekenhuis in Nederland je komt: “Helaas weten we dat de praktijk anders is. Ziekenhuizen weten van zichzelf op welke behandelingen zij goed en minder goed scoren, maar die data zijn voor patiënten niet tot nauwelijks inzichtelijk of überhaupt beschikbaar. Dat moet veranderen. Het is niet te begrijpen dat deze essentiële informatie niet wordt gedeeld met de patiënt,” aldus Schellekens.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland