Patiënten gebruiken thuisarts.nl steeds vaker op weg naar de voor hen best passende zorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 29 november 2022

Zorggebruikers raadplegen steeds vaker de website Thuisarts.nl voor informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen. Patiënten gebruiken deze website en andere informatiebronnen om zelf te beslissen of huisartsenbezoek nodig is of voor tips over zelfzorg. Daarmee is thuisarts.nl een belangrijke vorm van transparantie van zorg. In vele mindere mate ervaren zorggebruikers dat zij worden betrokken bij de beslissing over de keuze voor een zorgaanbieder en/of de doorverwijzing naar een andere zorgverlener. Dit blijkt uit het vierde jaar van De Transparantiemonitor van het Nivel.

Bron: Academie Nieuwe Zorg