Patiënt wil controle over eigen zorgdata

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Voor een lerend zorgsysteem is het van belang dat burgers en patiënten bereid zijn om hun zorgdata beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Onder welke voorwaarden ze dat willen, onderzocht Lisa Zuidema.

Willen we de beste zorg aan patiënten geven, tegen aanvaardbare kosten, dan moeten we veel meer gebruikmaken van de data uit patiëntendossiers. Daar zijn Robert Verheij en Dolf de Boer, programmaleiders bij kennisinstituut Nivel, van overtuigd. Verheij betoogde dit dan ook in zijn oratie ‘Het datalandschap als voedselbos voor een lerend zorgsysteem’, waarmee hij de leerstoel Transparantie van de zorg vanuit patiëntenperspectief bij Tranzo, aan de Tilburg University accepteerde.

Toestemming

Maar deze zorgdata krijg je niet zomaar. Daar moeten patiënten toestemming voor geven. Lisa Zuidema schreef daarom onder begeleiding van De Boer en Verheij haar masterscriptie over de vraag: onder welke voorwaarden willen burgers hun zorgdata vrijgeven voor onderzoek? Ze onderzocht dit middels een burgerplatform, een groepsdiscussie waar twee keer zes leden van het Nivel-consumentenpanel aan deelnamen.

Bron: Qruxx

X