Patiënt mist informatie beloop en belasting medicijnbijwerkringen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Ondanks toenemende patiëntparticipatie krijgen patiënten vaak niet de informatie over hun medicatie die ze wensen. Zo zijn ze vooral geïnteresseerd in het beloop en de belasting van bijwerkingen, maar die gegevens ontbreken in de bijsluiter. Dit blijkt uit onderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.

“Het is voor patiënten prettig om te weten wanneer een bijwerking optreedt, hoe lang deze aanhoudt, of deze vanzelf overgaat of blijvend is”, zegt Naomi Jessurun van Lareb. “Ook informatie over de belasting van bijwerkingen is nuttig voor patiënten en zorgverleners om een betere afweging te kunnen maken bij de start van een behandeling.” 

Met behulp van de Monitor biologische geneesmiddelen heeft Lareb gebruikers van biologicals voor een immuungemedieerde inflammatoire aandoening gevraagd elke twee maanden een vragenlijst in te vullen. De vragen hadden betrekking op de gebruikte biological, de aandoening waarvoor deze werd gebruikt, de ervaren bijwerkingen en het beloop en de belasting van de opgetreden bijwerkingen. Ook werd gevraagd naar socio-demografische gegevens van de patiënt. Bijna 1400 patiënten uit negen ziekenhuizen namen deel. Van hen had 70% minstens één inflammatoire reumatologische aandoening (IRD), zoals reumatoïde artritis (RA) of de ziekte van Bechterew en 840 van deze patiënten gebruikten een TNFα-remmer (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab of infliximab).

Bron: Farmaceutisch Weekblad