Overzicht van nieuwe of uitgebreide, erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s)

Publicatiedatum: november 2022

Deze lijst bevat een overzicht van nieuw erkende centra (ECZA’s), maar ook van eerder erkende ECZA’s waarvan het aantal aandoeningen is uitgebreid. Tegen de beslissing om centra te erkennen kan nog bezwaar worden aangetekend. De lijst is daarom nog niet definitief.

Bron: Rijksoverheid