Overzicht van nieuwe of uitgebreide, erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s)

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: november 2022

Deze lijst bevat een overzicht van nieuw erkende centra (ECZA’s), maar ook van eerder erkende ECZA’s waarvan het aantal aandoeningen is uitgebreid. Tegen de beslissing om centra te erkennen kan nog bezwaar worden aangetekend. De lijst is daarom nog niet definitief.

Bron: Rijksoverheid