Over deze acht bezuinigingen inde zorg denkt Rutte na

Het kabinet-Rutte verkent acht opties om te bezuinigen in de zorgsector. Gedacht wordt aan onder meer korting op ggz-tarieven, maagzuurremmers uit het basispakket en verhoging van het eigen risico. Dit staat in een bijlage van de Voorjaarsnota 2022.

De overheid wil bezuinigen omdat de begroting voor Defensie fors stijgt: volgend jaar met structureel 6,8 miljard euro en in 2024 met 8 miljard. Ambtenaren doen het kabinet-Rutte in de Voorjaarsnota voorstellen voor bezuinigingen, met bijbehorende bedragen: ‘Hierbij is in de eerste plaats gekeken naar hervormingen en besparingen in de zorg en de sociale zekerheid. Door de vergrijzing stijgen deze uitgaven bovendien harder dan andere overheidsmaatregelen’

Bron: Academie Nieuwe Zorg

X