Ouders wensen gerichte informatie over medicatie kind

Ouders met kinderen die medicatie gebruiken hebben behoefte aan informatie die specifiek voor kinderen is bedoeld. Ze krijgen weliswaar veel praktische tips, maar apothekersassistenten winnen nauwelijks informatie in bij de ouders, waardoor hun vragen onbesproken blijven, concludeert Villa Siu, die onderzoek deed naar de voorlichting aan ouders.

“De communicatie met ouders aan de apotheekbalie kan beter”, stelt Villa Siu, masterstudent Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Deze voldoet nog niet helemaal aan de huidige KNMP-richtlijn voor consultvoering.” Volgens Siu, die haar masteronderzoek uitvoerde bij het Nivel onder leiding van Liset van Dijk en Marcia Vervloet, is het zinvol na te gaan of dit komt door gebrek aan kennis bij apothekersassistenten over de richtlijn, te weinig communicatievaardigheden of dat gebrek aan tijd of privacy in de apotheek een rol spelen.

Siu concludeert dat de informatie over de aandoening van het kind en de geneesmiddelen die het krijgt voorgeschreven op vier onderzochte websites (apotheek.nl, thuisarts.nl, kindermedicatie.nl en gezondheidsplein.nl) vooral is gericht op ouders. “Tekst, filmpjes of plaatjes voor kinderen ontbreken”, zegt Siu. Volgens haar springt apotheek.nl er in positieve zin bovenuit. “Hier kan specifiek op het geneesmiddel worden gezocht en is aparte informatie te vinden over het gebruik bij kinderen.”

Bron: Pharmaceutisch Weekblad