Oplossingen vinden en kansen benoemen.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het tweede beraad van belanghebbenden is gehouden op 8 april 2021

Wederom was het een inspirerende bijeenkomst met gebruik van alle mogelijke digitale faciliteiten. We lijken met z’n allen te wennen aan de nieuwe digitale werkwijze waarbij deelnemers vanuit woon- of werkkamer meedoen aan discussies, stemmingen en brainstorms. De oogst lijkt op het eerste gezicht helemaal niet onaardig. Verbeterpunten voor verbindingen tussen artsen en zieke werknemers zijn in kaart gebracht en er liggen vijf nieuwe projectideeën. 

Stellingen

Een stelling was bijvoorbeeld dat medisch inhoudelijke kennis over een endocriene aandoening bij de bedrijfsarts noodzakelijk is. Natuurlijk, de meningen waren verdeeld. Een van de deelnemers zei dat het een geruststelling is dat de privacy van patiënten beschermd blijft en het er niet mee eens was. Andere deelnemers gaven aan dat enige kennis van endocriene ziekten belangrijk is bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Gelukkig was er ruimte voor meningsverschillen, maar verder in het programma werd het echt de bedoeling om samen oplossingen te bedenken. 

Bron: Werk & Chronisch Ziek

X