Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 18 april 2023

De volksgezondheid staat onder druk. Nederland heeft zijn koppositie in de EU wat betreft de gemiddelde levensverwachting ruimschoots verloren. Volgens de Raad moeten de sociale determinanten van gezondheid – zoals wonen, werk, inkomen, onderwijs, leefomgeving – centraal staan in de zorg voor de volksgezondheid, ofwel publieke gezondheidszorg. In dit advies doet de Raad aanbevelingen om een stevig fundament van publieke gezondheidszorg te verwezenlijken.

In dit advies richt de Raad zich op de inrichting van de publieke gezondheidszorg: de structuur die nodig is om voorgestane veranderingen in de aanpak van brede deter­minanten van gezondheid daadkrachtig ter hand te nemen en te realiseren. Deze structuur moet het fundament vormen waarop de gewenste aanpak kan steunen.De Raad buigt zich in dit advies over de vragen:

  • Welke inrichting van het stelsel voor de publieke gezondheidszorg is passend om huidige en toekomstige uitdagingen (de sociale determinanten van gezondheid) het hoofd te bieden?
  • En aan welke voorwaarden moet die inrichting voldoen?

Bron: Raad Volksgezondheid & Samenleving